JOB VACANCY | UNIVERSITY HEALTH CENTRE
JOB VACANCY
 
Position
Closing Date
Description
Attachment
1.
Position
PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN (DSA)– Gred U19
Closing Date
22 Nov 2019
Description

PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

Universiti Putra Malaysia

Tarikh Iklan: 31 Oktober 2019

Tarikh Tutup : 22 November 2019

KEKOSONGAN JAWATAN KONTRAK

 1. PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN (DSA)– Gred U19

  Klasifikasi : Perkhidmatan Perubatan
  Kumpulan : Pelaksana
  Jadual Gaji : RM 1,360.00
                     RM 115.00 (Elaun Khidmat Awam) 
                     RM 300.00 (Imbuhan Tetap Perumahan)
                     RM 300.00 (Bantuan Sara Hidup)

  SYARAT LANTIKAN: Calon-calon bagi lantikan ke jawatan Pembantu Pembedahan Pergigian – Gred U19 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  (a) Warganegara Malaysia
  (b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
  (c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Pembantu Pembedahan Pergigian yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan : RM1,418.12) ; Dan
  (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) (sekurang- kurangnya Gred C dan 3 mata pelajaran lain yang berkaitan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia.

  Ringkasan Tugas: Bertanggungjawab sebagai salah seorang ahli kesihatan pergigian yang memainkan peranan dalam pengendalian klinikal pesakit, pendidikan kesihatan pergigian, pengurusan pesakit dan pentadbiran di Pusat Kesihatan Universiti,

  TARAF JAWATAN: Kontrak

  CARA MEMOHON : Permohonan hendaklah dibuat di atas Borang Permohonan Jawatan Pelaksana (SOK/BUM/BR03/JAWATAN02) yang boleh dimuat turun dari laman web Pejabat Pendaftar di alamat : https://pendaftar.upm.edu.my/upload/dokumen/PJDAF1_Borang_Pelaksana.pdf dan melampirkan salinan kad pengenalan, surat beranak dan sijil-sijil persekolahan yang telah disahkan Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut:

  Pejabat Am (Unit Pembangunan Modal Insan),
  Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang (u/p: Puan Norfazilah Abdullah)

  Tel: 03-89467346

  TARIKH TUTUP: Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan di alamat di atas tidak lewat dari 22 November 2019.

  PERHATIAN: i. Permohonan yang tidak lengkap diisi atau lewat diterima atau tidak mengikut peraturan memohon boleh menyebabkan perlohonan tidak akan dilayan. ii. Hanya calon-calon yang dipilih dalam penyaringan sahaja akan diperakukan dipanggil untuk ditemuduga. iii. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

  Sekian terima kasih


  (EN. ROSLAN BIN PARJO)
  b/p Ketua Pusat Kesihatan Universiti UPM
Attachment


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

UNIVERSITY HEALTH CENTRE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697350
0397698878
C1573499959