PERKHIDMATAN | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

"Pusat Kesihatan Universiti UPM menawarkan perkhidmatan kesihatan primer termasuk khidmat perubatan, pergigian, pemeriksaaan kesihatan dan diagnostik bagi kemudahan warga UPM dan orang awam."

B1614547579