Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UPM | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
» BERITA » Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UPM

Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UPM

Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UPM telah diadakan pada pertengahan bulan Mei 2019. Pusat Kesihatan Universiti  (PKU)adalah salah satu entiti yang terlibat dalam audit ini.Pada 14/5/2019, PKU telah diaudit oleh pasukan juruaudit UPM dan mesyuarat pembukaan telah berlangsung pada jam 9.00 pagi di bilik mesyuarat PKU

 

Semasa taklimat pembukaan audit, Dr Fauziah Adnan selaku Ketua PKU memberikan pengenalan ringkas kepada juruaudit tentang latar belakang PKU. Juruaudit Dalaman UPM adalah terdiri daripada Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail (Ketua Juruaudit) dibantu oleh Puan Juita Md Tahir dan Puan Askina Aziz. Skop audit di Pusat Kesihatan Universiti melibatkan proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah yang merangkumi pengurusan keselamatan maklumat pelajar. Sepanjang pengauditan, juruaudit lebih fokus pada proses pemeriksaan kesihatan prasiswazah tempatan di PKU, kawalan keselamatan maklumat pelanggan, penilaian risiko keselamatan maklumat terutama dalam proses pengendalian pemeriksaan kesihatan pelajar baharu, penggunaan sistem e-klinik serta verifikasi keberkesanan kawalan dalam sistem pengurusan keselamatan.  Audit tamat pada jam 12.30 tengahari.

 

         

         

 

                          

Tarikh Input: 19/06/2019 | Kemaskini: 19/06/2019 | noorbaizura

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697350
0397698878
C1601214414