BAHAGIAN | PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

» BAHAGIAN

BAHAGIAN

"Pusat Kesihatan Universiti UPM menawarkan perkhidmatan kesihatan primer termasuk khidmat perubatan, kesihatan pergigian, pemeriksaaan kesihatan dan diagnostik bagi kemudahan warga kampus dan orang awam."

BWDeHAZ:07:29